Fast shipping! Free shipping off 75€.
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Bjoetiek met

maatschappelijke zetel te Generaal Baron Jacquesstraat, 8600 Diksmuide en ingeschreven in de K.B.O

onder nummer BE0862.127.585

Bij Bjoetiek willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij

waarderen het vertrouwen dat u in Bjoetiek stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met

de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw

rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons

dit meldt.

Artikel 1 - Definities

1.1. Onder “Algemene Verkoopvoorwaarden” wordt verstaan: onderstaande bepalingen.

1.2. Onder Bjoetiek wordt verstaan: Bjoetiek zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

1.3. Onder “aanbieding” wordt verstaan: elk aanbod van Bjoetiek een overeenkomst met haar aan te

gaan.

1.4. Onder “bestelling” wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Bjoetiek.

1.5. Onder “overeenkomst” wordt verstaan: iedere acceptatie door Bjoetiek van een bestelling.

1.6. Onder “goederen” worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de

koper en Bjoetiek betrekking hebben.

1.7. Onder “aflevering” wordt verstaan: het door of namens Bjoetiek feitelijk ter beschikking stellen

van zaken aan de koper.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene

Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Bjoetiek hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk

afwijkt.

2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene

Verkoopvoorwaarden.

Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen van Bjoetiek zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze

op de website staat vermeld.

3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de

desbetreffende aanbieding.

Bestellingen

3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.

3.5. Bjoetiek accepteert geen bestellingen:

- van personen onder de 18 jaar;

- indien Bjoetiek de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.

3.6. Bjoetiek is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere

voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.

3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Bjoetiek bijzondere voorwaarden wenst

te verbinden aan de overeenkomst, deelt Bjoetiek dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst

van de bestelling.

Overeenkomst

3.8. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Bjoetiek per e-mail is bevestigd.

Artikel 4 - Prijzen en kosten

4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling

zijn van toepassing.

4.2. De prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of

schriftelijk overeengekomen.

4.3. Bjoetiek behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder

wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product.

4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de

klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op Bjoetiek

4.6.De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet

kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.

Artikel 5 - Betaling

5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten,

betalen met volgende betaalmethodes :

°bancontact

°kredietkaart

Artikel 6 - Levering

6.1.Bjoetiek levert de gekochte producten zo snel mogelijk - en uiterlijk binnen 14 dagen - af op het

adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn

doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In

het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering

is vertraagd, zal Bjoetiek u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is,

informeren. Bjoetiek heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de

levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de

leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Artikel 7 - Eigendom goederen

7.1. Bjoetiek houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u

aan Bjoetiek verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 8 - Retourzending

8.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de

consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het

product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug

sturen, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de levering. Gelieve ons vooraf een seintje te

geven. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.

8.2. De goederen dienen ongebruikt, ongewassen en volledig te zijn (inclusief handleiding, labels…)

en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn van 3

werkdagen na de kennisgeving. De goederen zijn zichtbaar gelabeld, zonder deze labels kan het goed

nooit geretourneerd worden. Gebruikt u het artikel ondanks schade of mankementen, dan vervalt

uw retourrecht.

Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen.

Eventueel betaalde verzendkosten worden niet terugbetaald, enkel het bedrag van uw artikels.

Indien uw bestelling kosteloos verstuurd werd (bestelling vanaf €50) maar na aftrek van de

geretourneerde goederen een bedrag onder €50 overblijft, zijn wij genoodzaakt €6 kosten in

mindering te brengen. Omruilen van uw aankopen voor een andere maat of kleur kan enkel in de

winkel. U kunt wel uw artikel retourneren en die indien gewenst in een andere kleur of maat , het

artikel opnieuw bestellen.

Opgelet !! Solden/sales artikels kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden !!

8.3. Artikels die online aangekocht werden moeten in de winkel worden omgeruild of teruggestuurd

worden naar volgend adres: Bjoetiek, Generaal Baron Jacquesstraat 47, 8600 Diksmuide. Bij het

terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. Bjoetiek kan

helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen

bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.

8.4. De klant zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.

Artikel 9 - Onjuiste levering

9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde

goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een

fout of beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij

Bjoetiek. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst

aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid (disclaimer)

10.1. Bjoetiek is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan personen en of goederen of

welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van

producten van Bjoetiek. Bjoetiek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen,

afbeeldingen (kleuren) en teksten. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele

wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden

aangebracht. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming foto’s en documentatie van onze

winkel te gebruiken. Hier dient vooraf een schriftelijke toestemming voor worden gevraagd.

Artikel 11 – Privacy van klantgegevens

11.1. Bjoetiek stelt persoonlijke informatie van klanten nooit aan derden ter beschikking. Bjoetiek

 verzoekt klanten hun telefoonnummer en e-mail adres in te vullen, zodat Bjoetiek, indien nodig,

contact met de klant op kan nemen. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming

van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming

Persoonsgegevens, worden door Bjoetiek nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen

gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen (voor zover deze bij Bjoetiek worden bewaard).

Artikel 12 - Diversen

12.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst

met Bjoetiek in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende

bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bjoetiek vast te stellen

nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.2. Bjoetiek behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

12.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de

overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.

12.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met onze algemene voorwaarden.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »